UdskrivTip en ven

Sekretariatet

 
Eventchef 
 Direkte tlf.  89 15 10 04


METTE BERTELSEN
Mobil: 51 56 20 04
Mail: meb@randers.dk

Planlægning, koordinering, markedsføring samt gennemførelse af aktiviteter. Back-up og sparring for borgere med gode idéer. Fundraising,netværk og kommunesamarbejde.

Ansvarlig for Eventsekretariatet - herunder bl.a. Randers Ugen.
Ansvarlig for Kulturmagasinet DETSKER m.m.

 
Eventkoordinator 
Direkte tlf.  89 15 10 91

 


LENE RASMUSSEN
Mobil 51 56 20 91
Mail lr@randers.dk

Planlægning, koordinering, markedsføring samt gennemførelse af aktiviteter. Back-up
og sparring for borgere med gode idéer.

Administration af Kulturmagasinet DETSKER m.m.


Sekretariatets opgaver og indsatsområder:

Sekretariatet bemandes af en leder og en eventkoordinator.

Sekretariatets opgaver er at udarbejde oplæg til strategier, aftaler, handle- og aktivitetsplaner, indgå sponsoraftaler, medvirke til tiltrækning, lokalisering, idéudvikling, markedsføring og evaluering af konkrete arrangementer/events inden for kultur, idræt, turisme og erhverv.

Eventsekretariatet er medlem af ”Sport Event Denmarks” netværk for danske byer med potentiale for store sportsevents samt foreningen KulturErhverv.

Eventsekretariatet er ansvarlig for de to faste, årlige events, nemlig Randersugen og Skt. Hans arrangement i byparken på Tronholmen, samt er med i samarbejdet om ”Levende Sommer” og løbende events.

Eventsekretariatet udgiver i samarbejde med Værket kulturmagasinet DET SKER tre gange årligt, vedligeholder hjemmesiden www.detsker.dk og annoncerer løbende i dagspressen og via radio- og TVspots.

Eventsekretariatets generelle indsatsområder:

Eventsekretariatet skal fokusere på de 4 nedenstående indsatsområder i samarbejde med de kommunale forvaltninger, offentlige og private virksomheder, foreninger samt andre aktører, som kan og vil gennemføre arbejdet inden for hver deres område:

1.  Arrangementsudvikling og tiltrækning, inspiration og idégenerering   

2. Arrangementskoordinering og sekretariatsfunktioner

3.  Markedsføring og PR

4.  Økonomi                                                                                                   

Cvr-nr. 29189668                       Ean-nr. 5798004310168