UdskrivTip en ven

Historien bag

Politiske visioner, mål og krav:


Baggrund/historik:

Eventsekretariatet blev etableret som en forsøgsordning i forlængelse af byjubilæumsåret 2002 (700 år). I 2004 blev forsøgsordningen afløst af et permanent og selvstændigt Eventsekretariat, som i den forbindelse blev omorganiseret til en selvejende institution med egen bestyrelse. Jfr. byrådets beslutning i møde den 25. februar 2008 overgik Eventsekretariatet som selvstændig enhed til organisatorisk at blive en del af Kultur og Borgerservice med eget præsidium.

Pr. 9/3 -16 er præsidiet blevt opløst og Randers Ugen ledes fremadrettet af en bestyrelse på 7 medlemmer.

 

Vision 2016:

I forhold til at realisere byrådets Vision 2016 er det vigtigt, at Randers er en by med sammenhæng, puls og et aktivt byrum, og at Randers Kommune tilbyder events ogoplevelser, er en kulturby for børn, en by med identitet og en by med sammenspil mellem kultur, fritid og idræt.

Eventsekretariatet skal være med til skabelse af unikke events, som placerer Randers som en meget attraktiv kommune, der er god at besøge/bosætte sig i.

Det overordnede mål er at skabe værdi for Randers gennem sekretariatets understøtning og styrkelse af kultur- og arrangementsarrangører i Randers til gavnfor befolkningen og byens gæster, således at Randers fremstår som en attraktiv kommune at leve i, bosætte sig i og investere i.

Formål:

Eventsekretariatets formål er gennem et tæt samarbejde mellem kultur og erhvervog over hele året

          · at skabe gode rammer for udvikling,
          · at gennemføre arrangementer og events i Randers,
          · herunder at skabe større professionalisme omkring etablerede begivenhederog arrangementer.

Det er vigtigt, at Eventsekretariatet etablerer samarbejde med alle, der arbejder for at gøre Randers til en attraktiv by at leve i, bosætte sig i og investere i. Det vil sige samarbejde med VisitRanders, Cityforeningen, Centerforeningen, kulturaktører, professionelle eventmagere m.m., så det bliver så let som muligt at lave arrangementer i Randers Kommune og dermed generere oplevelser for byens borgere og gæster.